30 ماه ضمانت محصولات

10 سال خدمات پس از فروش

تماس از8صبح تا 23 شب

44402590
       09126771344            

تحویل رایگان سراسر کشور

همراه با آموزش

پرداخت در زمان تحویل

دستگاه کارت خوان سیار pos

خبرنامه
محصولات پرفروش
لیست مقایسه محصولات
 • فروش صندلی ماساژ
 • تردمیل
 • ماساژور گردن
 • ماساژور پا
 • صندلی ماساژور بن کر Boncare Q2 جزئیات

  صندلی ماساژور بن کر Boncare Q2

  11,400,000   تومان

 • صندلی ماساژ بن کر k19 جزئیات

  صندلی ماساژ بن کر k19

  47,400,000   تومان

 • صندلی ماساژ بن کر Boncare k18 جزئیات

  صندلی ماساژ بن کر Boncare k18

  45,300,000   تومان

 • صندلی ماساژ بن کر Boncare k16 جزئیات

  صندلی ماساژ بن کر Boncare k16

  33,760,000   تومان

 • ماساژورگردن شارژی بن کر Boncare S2 جزئیات

  ماساژورگردن شارژی بن کر Boncare S2

  1,395,000   تومان

 • ماساژور پا آی ریلکس i Relax C002 جزئیات

  ماساژور پا آی ریلکس i Relax C002

  3,500,000   تومان

 • ماساژور پا آی ریلکس i Relax C01A جزئیات

  ماساژور پا آی ریلکس i Relax C01A

  1,265,000   تومان

 • پشتی ماساژور شارژی بن کر Boncare S3 جزئیات

  پشتی ماساژور شارژی بن کر Boncare S3

  0   تومان

 • پشتی ماساژوربالشتک ماساژ s1 جزئیات

  پشتی ماساژوربالشتک ماساژ s1

  1,115,000   تومان

 • بالشت ماساژور s6 جزئیات

  بالشت ماساژور s6

  427,000   تومان

 • صندلی ماساژور بن کر Boncare Q2 جزئیات

  صندلی ماساژور بن کر Boncare Q2

  11,400,000   تومان

 • صندلی ماساژ بن کر k19 جزئیات

  صندلی ماساژ بن کر k19

  47,400,000   تومان

 • صندلی ماساژ بن کر Boncare k18 جزئیات

  صندلی ماساژ بن کر Boncare k18

  45,300,000   تومان

 • ماساژور گردن و کمر boncare s8 جزئیات

  ماساژور گردن و کمر boncare s8

  289,000   تومان

 • ماساژور پا Best Rest RK 858 جزئیات

  ماساژور پا Best Rest RK 858

  0   تومان

 • ماساژور پا بن کر Boncare X100 جزئیات

  ماساژور پا بن کر Boncare X100

  3,490,000   تومان

  3,690,000   تومان

 • صندلی ماساژ بن کر Boncare k17 جزئیات

  صندلی ماساژ بن کر Boncare k17

  35,820,000   تومان

 • صندلی ماساژ بن کر Boncare k16 جزئیات

  صندلی ماساژ بن کر Boncare k16

  33,760,000   تومان

 • صندلی ماساژ بن کر Boncare k15 جزئیات

  صندلی ماساژ بن کر Boncare k15

  0   تومان

 • ماساژورگردن شارژی بن کر Boncare S2 جزئیات

  ماساژورگردن شارژی بن کر Boncare S2

  1,395,000   تومان

 • ماساژور پا آی ریلکس i Relax C08 جزئیات

  ماساژور پا آی ریلکس i Relax C08

  0   تومان

 • ماساژور گردن Best Rest MX 02N جزئیات

  ماساژور گردن Best Rest MX 02N

  410,000   تومان

 • MX02LC ماساژور گردن داخل اتومبیل جزئیات

  MX02LC ماساژور گردن داخل اتومبیل

  305,000   تومان

 • ماساژور کتف وشانه MX02AC جزئیات

  ماساژور کتف وشانه MX02AC

  450,000   تومان

 • ماساژور پا آی ریلکس i Relax C01 جزئیات

  ماساژور پا آی ریلکس i Relax C01

  1,265,000   تومان

 • MX02NAماساژور گردنی چهار بازو جزئیات

  MX02NAماساژور گردنی چهار بازو

  355,000   تومان

 • MX-02NSماساژور کتف وشانه جزئیات

  MX-02NSماساژور کتف وشانه

  550,000   تومان

 • ماساژور پا آی ریلکس i Relax C002 جزئیات

  ماساژور پا آی ریلکس i Relax C002

  3,500,000   تومان

  3,784,000   تومان

 • ماساژور پا آی ریلکس i Relax C01A جزئیات

  ماساژور پا آی ریلکس i Relax C01A

  1,265,000   تومان

 • ماساژور پا آی ریلکس i Relax C06 جزئیات

  ماساژور پا آی ریلکس i Relax C06

  3,395,000   تومان

  3,650,000   تومان

 • پشتی ماساژور شارژی بن کر Boncare S3 جزئیات

  پشتی ماساژور شارژی بن کر Boncare S3

  0   تومان

 • ماساژور پا آی ریلکس i Relax KR818 جزئیات

  ماساژور پا آی ریلکس i Relax KR818

  2,850,000   تومان

  3,010,000   تومان

 • پشتی ماساژوربالشتک ماساژ s1 جزئیات

  پشتی ماساژوربالشتک ماساژ s1

  1,115,000   تومان

 • ماساژور پا کامفورت Comfort L-3000 جزئیات

  ماساژور پا کامفورت Comfort L-3000

  2,250,000   تومان

 • ماساژور پا کامفورت Comfort F-4020 جزئیات

  ماساژور پا کامفورت Comfort F-4020

  850,000   تومان

  900,000   تومان

 • بالشت ماساژور s6 جزئیات

  بالشت ماساژور s6

  427,000   تومان

 • ماساژور پا آی ریلکس i Relax Foot Massage جزئیات

  ماساژور پا آی ریلکس i Relax Foot Massage

  725,000   تومان

 • بخور سرد زیکلاس مد Zyklusmed C01 جزئیات

  بخور سرد زیکلاس مد Zyklusmed C01

  401,000   تومان

  414,000   تومان

 • بخور سرد و گرم دیجیتال زیکلاس مد JSS-37501 جزئیات

  بخور سرد و گرم دیجیتال زیکلاس مد JSS-37501

  357,000   تومان

 • تردمیل تی اف T-180SM جزئیات

  تردمیل تی اف T-180SM

  3,650,000   تومان

  3,850,000   تومان

 • بخور سرد زیکلاس مد JSS-24201 جزئیات

  بخور سرد زیکلاس مد JSS-24201

  240,200   تومان

  259,200   تومان

 • تردمیل تی اف T-600S جزئیات

  تردمیل تی اف T-600S

  0   تومان

 • تردمیل تی اف T-600SM جزئیات

  تردمیل تی اف T-600SM

  4,750,000   تومان

  4,950,000   تومان

 • تردمیل تی اف TF تردمیل T-350S جزئیات

  تردمیل تی اف TF تردمیل T-350S

  0   تومان

 • تردمیل تی اف TF T-800S جزئیات

  تردمیل تی اف TF T-800S

  3,680,000   تومان

 • تردمیل تی اف TF T-800SM جزئیات

  تردمیل تی اف TF T-800SM

  4,890,000   تومان

  5,290,000   تومان

 • تردمیل تی اف تردمیل TFتردمیل T-350SM جزئیات

  تردمیل تی اف تردمیل TFتردمیل T-350SM

  4,250,000   تومان

  4,500,000   تومان

 • تردمیل باشگاهی T- 990 S جزئیات

  تردمیل باشگاهی T- 990 S

  12,900,000   تومان

  14,500,000   تومان

 • تردمیل تی اف TF T-190 s جزئیات

  تردمیل تی اف TF T-190 s

  0   تومان

 • تردمیل تی اف TF T-190sM جزئیات

  تردمیل تی اف TF T-190sM

  3,550,000   تومان

  3,850,000   تومان

 • ماساژورگردن و شانه ضربه ای ماوی جزئیات

  ماساژورگردن و شانه ضربه ای ماوی

  0   تومان